Vize


Jsme společenství přátel, kteří milují Boha, společně se každý týden scházíme, abychom se modlili, sdíleli
a prohlubovali svoji víru.

Chvála je modlitba, při které nás Duch Svatý naplňuje a dosvědčuje v nás, že jsme Božími dětmi, že náš nebeský Otec je dobrý a touží, abychom měli požehnaný život plný radosti, pokoje a Jeho lásky. Věříme, že když spolu chválíme Boha, tak je uprostřed nás a to, co se modlíme v modlitbě Otče náš: ,,buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi“ se stává realitou. V nebi je nekonečná radost, láska, krasné vztahy, neni tam žádná nemoc, rozvod, neodpuštění ani nic zlého. Věříme, že když chválíme Boha, tak jeho milost proudí do našich životů, uzdravuje naše srdce i těla a slyší každé volání našeho srdce.

Chvála je hlavně životní styl. Proto toužíme, aby to nebylo o akcích, duchovních obnovách nebo večerech chval, ale aby abychom byli celiství lidé, kteří milují Boha a chválí ho i uprostřed bojů a všednosti života. Náš nebeský Otec je stále dobrý, nikdy nás neopustil a je tu stále pro nás s otevřenou náručí.