Kontakt


Vojtěch Jiříček 

Vedoucí společenství Chvály Olomouc

S požehnáním otce Arcibiskupa Jana Graubnera

Pod Duchovním vedením otce Bernarda Slabocha – představeného premonstrátského klášteru na Svatém Kopečku

 

+420 731 032 184 (CZ)

+421 915 400 409 (SK)

jiricek.vojtech@gmail.com